post | post

2 comentarios

  • Obecnie technologia pozycjonowania jest szeroko stosowana. Wiele samochodów i telefonów komórkowych ma funkcje pozycjonowania, a tak?e wiele aplikacji do pozycjonowania. Gdy zgubisz telefon, mo?esz u?y? takich narz?dzi do szybkiego zainicjowania ??da? ?ledzenia lokalizacji. Zrozumie?, jak zlokalizowa? telefon, jak zlokalizowa? telefon po jego zgubieniu?

  • Dopóki istnieje sie?, zdalne nagrywanie w czasie rzeczywistym mo?e odbywa? si? bez specjalnego instalowania sprz?tu.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.